01/03/2013
01/03/2013

Navigointipolku

50 vuotta YMP:tä - Eurooppa ja Viljelijät Kumppaneina

Tietoa kampanjasta

Vuosi 2012 on yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) 50-vuotisjuhlavuosi. YMP on toiminut Euroopan yhdentymisen perustana jo viiden vuosikymmenen ajan tarjoamalla eurooppalaisille turvallista elintarvikehuoltoa ja elämää maaseudulla.

 

Vuonna 1962 eurooppalaisissa kodeissa oltiin huolestuneita ruoan riittävyydestä. Tälläkin hetkellä elintarvikehuolto on tärkeä kysymys, mutta joudumme kuitenkin ratkomaan myös uusia ongelmia, kuten ilmastonmuutokseen ja luonnonvarojen kestävään käyttöön liittyviä kysymyksiä. Mitä on tapahtunut viimeisen 50 vuoden aikana ja mitä voimme oppia menneestä tulevaisuutta silmällä pitäen?

Näillä verkkosivuilla on lisätietoa YMP:n historiasta, kehityksestä ja saavutuksista. Niillä otetaan myös kantaa tulevaisuuden haasteisiin, jotka meidän on ratkaistava yhteiskunnan tarpeiden täyttämiseksi pitkällä aikavälillä.

YMP:n 50-vuotisjuhlavuosi on erinomainen tilaisuus luoda maatalouden toimijoita ja Euroopan kansalaisia yhdistäviä hankkeita, joissa pohditaan maatalouden merkitystä ja keskustellaan sen vaikutuksista omaan elämäämme.

YMP 50 vuotta -verkosto käsittää Euroopan komission, muut maatalouden parissa toimivat eurooppalaiset ja kansalliset instituutiot, maanviljelijäyhdistykset, muut kansalaisjärjestöt ja maatalouden vaikuttajat. Verkosto haluaa juhlia merkkipäivää luovasti, interaktiivisesti ja hauskasti koko Euroopan voimin kansallisella, alueellisella ja erityisesti paikallisella tasolla.

Haluatko Sinä liittyä YMP 50 vuotta -verkostoon?