01/03/2013
01/03/2013

Navigatsioonitee

50 aastat ÜPPd - Euroopa ja talunike partnerlus

Kampaaniast lähemalt

2012. aastal tähistatakse 50 aasta möödumist ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) loomisest – ÜPP on Euroopa integratsiooni nurgakivi, mis on viie aastakümne jooksul kindlustanud Euroopa kodanike toiduga varustamise ja maapiirkondade ellujäämise.

1962. aastal oli eurooplaste peamiseks mureks piisava toiduvaru tagamine. Ka täna on toiduga kindlustatus endiselt oluline, kuid lisandunud on uusi muresid nagu kliimamuutus ja loodusvarade säästlik kasutamine. Mis on viimase 50 aasta jooksul toimunud? Ja millised järeldused peaksime sellest tulevikku silmas pidades tegema?

Sellel veebisaidil räägitakse lähemalt ÜPP ajaloost, arengust ja saavutustest. Samuti tehakse juttu eelseisvatest probleemidest, mis vajavad lahendamist, et tagada ühiskonna vajaduste rahuldamine ka pikemas perspektiivis.

ÜPP 50. aastapäev on suurepärane võimalus korraldada ühisprojekt, milles osalevad tähtsamad maaeluga seotud osapooled ja Euroopa kodanikud ning mille eesmärk on mõtiskleda ja arutleda põllumajanduse tähtsuse üle meie elus.

„ÜPP 50. aastapäeva võrgustik” ühendab Euroopa Komisjoni, teisi põllumajandusega tegelevaid Euroopa ja liikmesriikide institutsioone, talunike ühendusi, muid valitsusväliseid organisatsioone ja maaeluga seotud ringkondi. Võrgustiku sooviks on tähistada aastapäeva ühiselt koos kõigi kodanikega loomingulises, interaktiivses ja meelelahutuslikus vormis nii Euroopa, liikmesriikide ja piirkondade kui ka – mis peamine – kohalikul tasandil.

Kas sooviksite liituda 50. aastapäeva võrgustikuga?