01/03/2013
01/03/2013

Διαδρομή πλοήγησης

50 Χρόνια ΚΓΠ - Μια Σύμπραξη Ευρώπης και Αγροτών

Σχετικά με την ενημερωτική εκστρατεία

Το 2012 σηματοδοτεί την 50ή επέτειο από τη θέση σε εφαρμογή της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ), που αποτελεί έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους της ευρωπαϊκής ενοποίησης και έχει προσφέρει στους ευρωπαίους πολίτες πέντε δεκαετίες επισιτιστικής ασφάλειας και μια ζωντανή ύπαιθρο.

Πίσω στο 1962, οι Ευρωπαίοι ανησυχούσαν πρωτίστως για την επάρκεια τροφίμων. Στις μέρες μας η επισιτιστική ασφάλεια παραμένει σημαντική, αντιμετωπίζουμε όμως και νέες προκλήσεις, όπως η κλιματική αλλαγή και η βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων. Τι συνέβη αυτά τα τελευταία 50 χρόνια και τι έχουμε να διδαχθούμε για το μέλλον;

Αυτός ο δικτυακός τόπος εστιάζει στην ιστορία, την εξέλιξη και τα επιτεύγματα της ΚΓΠ. Παρουσιάζει επίσης τις μελλοντικές προκλήσεις που οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε, προκειμένου να ικανοποιήσουμε μακροπρόθεσμα τις ανάγκες της κοινωνίας μας.

Η 50ή επέτειος της ΚΓΠ αποτελεί ιδανική ευκαιρία για την κατάρτιση ενός κοινού σχεδίου, στο πλαίσιο του οποίου οι κυριότεροι αγροτικοί φορείς και οι ευρωπαίοι πολίτες θα διερωτηθούν και θα ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τη σημασία της γεωργίας στη ζωή μας.

Το «Δίκτυο για τα 50 Χρόνια ΚΓΠ» περιλαμβάνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, άλλα ευρωπαϊκά και εθνικά θεσμικά όργανα με αρμοδιότητες στον τομέα της γεωργίας, ενώσεις παραγωγών γεωργικών προϊόντων, άλλες ΜΚΟ και αγροτικούς φορείς. Στόχος του δικτύου είναι να γιορτάσει αυτή την επέτειο μαζί με όλους τους πολίτες σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και –πάνω απ' όλα– τοπικό επίπεδο με δημιουργικό, αμφίδρομο και ψυχαγωγικό τρόπο.

Θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο για τα 50 Χρόνια?