01/03/2013
01/03/2013

Cesta

50 let SZP - Partnerství mezi Evropou a Zemědělci

O kampani

V roce 2012 si připomínáme 50. výročí zavedení společné zemědělské politiky (SZP). Ta se stala základem evropské integrace a poskytla evropským občanům pět desetiletí bezpečného zásobování potravinami a živý venkov.

V roce 1962 se Evropané obávali zejména toho, že nebudou mít dostatek jídla. Zabezpečení potravin zůstává důležitým faktorem i dnes, ale objevují se i nové obavy, například ze změny klimatu a udržitelného využívání přírodních zdrojů. Co se za těch uplynulých 50 let vlastně událo? A jak bychom se z toho měli poučit vzhledem k budoucnosti?

Z těchto internetových stránek se dozvíte něco víc o historii, vývoji a dosažených úspěších SZP. Upozorňují také na budoucí náročné situace, s nimiž se musíme vypořádat, chceme-li v dlouhodobém horizontu uspokojovat potřeby naší společnosti.

Padesáté výročí existence SZP je vynikající příležitostí k vytvoření společného projektu, který by se týkal hlavních venkovských subjektů a evropských občanů a který by odrážel a zahrnoval význam zemědělství v našem životě.

Do „Sítě 50 let SZP“ jsou zapojeny Evropská komise, další evropské a vnitrostátní instituce, které se zabývají zemědělstvím, asociace zemědělců, jiné nevládní organizace a venkovské subjekty. Síť chce toto výročí oslavit se všemi občany na evropské, vnitrostátní, regionální a – především na místní úrovni a chce to uskutečnit kreativním, interaktivním a zábavným způsobem.

Chtěli byste se zapojit do sítě 50 let?