01/03/2013
01/03/2013

Навигационна пътека

50 години ОСП - Партньорство между Европа и Селскостопанските производители

За кампанията

През 2012 г. ще се отбележи 50-годишнината от създаването на Общата селскостопанска политика (ОСП), която е ключов елемент от европейската интеграция и е осигурила на европейските граждани пет десетилетия на продоволствена сигурност и развити селски райони.

През 1962 г. европейците бяха предимно загрижени за това дали ще имат достатъчно храна на трапезата си. В днешни дни продоволствената сигурност остава важен въпрос, но съществуват и нови проблеми, за които да се безпокоим, като например, изменението на климата и устойчивото използване на природните ресурси. Какво се случи през последните 50 години? И какви са поуките, които трябва да си извадим за в бъдеще?

Този уебсайт Ви дава повече информация относно историята, развитието и постиженията на ОСП. Той също така очертава бъдещите предизвикателства, които трябва да посрещнем, за да отговорим на нуждите на нашето общество в дългосрочен аспект.

50-годишнината от създаването на ОСП е отлична възможност за създаването на нов проект, който да включва основните земеделски производители и европейските граждани, да осмисля и дискутира значението на селското стопанство в нашия живот.

Разделът „50 години мрежа на ОСП“ включва Европейската комисия, други институции на национално и европейско равнище в областта на селското стопанство, организации на земеделските производители, други НПО и участници от селските райони. Мрежата се стреми да отбележи тази годишнина с всички граждани на европейско, национално, регионално и – преди всичко – на местно равнище по креативен, интерактивен и развлекателен начин.

Искате ли да се присъедините към 50-годишната мрежа?