Navigatsioonitee

Euroopa Komisjoni tutvustus

Euroopa Komisjon on ELi täitevorgan. Ta esindab Euroopa Liidu kui terviku (mitte konkreetsete riikide) huve.

Mõistega „komisjon” viidatakse nii volinike kolleegiumile kui ka institutsioonile endale.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Aidake meil veebisaiti täiustada

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?