Διαδρομή πλοήγησης

Λίγα λόγια για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ. Εκπροσωπεί τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σύνολό της (όχι τα συμφέροντα μεμονωμένων κρατών).

Ο όρος "Επιτροπή" μπορεί να αναφέρεται τόσο στο Σώμα των επιτρόπων όσο και στο ίδιο το θεσμικό όργανο.

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το δικτυακό τόπο

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;