Navigacijska pot

Službe (generalni direktorati) Evropske komisije

Evropska komisija ima več uradov in služb. Službe so generalni direktorati (GD), ki so na naši strani razvrščeni po področjih svojega dela. Uradi opravljajo splošne administrativne naloge ali posebne naloge, kot je denimo boj proti goljufijam ali priprava statistik.

Službe (generalni direktorati)

 • Človeški viri in varnost (HR) dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) suomi (fi) français (fr) italiano (it) Nederlands (nl) português (pt) svenska (sv)
 • Energetika (ENER) Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Generalni sekretariat (SG)
 • Gospodarske in finančne zadeve (ECFIN) English (en)
 • Humanitarna pomoč in civilna zaščita (ECHO) English (en) français (fr)
 • Informatika (DIGIT)
 • Izobraževanje in kultura (EAC) Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Kmetijstvo in razvoj podeželja (AGRI) Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Komuniciranje (COMM) Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Komunikacijska omrežja, vsebine in tehnologija (CNECT) English (en)
 • Konkurenca (COMP) English (en)
 • Mobilnost in promet (MOVE) English (en)
 • Notranje zadeve (HOME) English (en)
 • Notranji trg in storitve (MARKT) Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Obdavčenje in carinska unija (TAXUD) Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Okolje (ENV) English (en)
 • Podjetništvo in industrija (ENTR)
 • Podnebna politika (CLIMA) English (en)
 • Pomorske zadeve in ribištvo (MARE)
 • Pravosodje (JUST)
 • Prevajanje (DGT) Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Proračun (BUDG)
 • Raziskave in inovacije (RTD) English (en)
 • Razvoj in sodelovanje EuropeAid (DEVCO)
 • Regionalna politika (REGIO)
 • Širitev (ELARG) Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Skupni raziskovalni center (JRC) English (en)
 • Služba za instrumente zunanje politike (FPI) English (en)
 • Statistični urad Evropskih skupnosti (ESTAT) Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Tolmačenje (SCIC)
 • Trgovina (TRADE) English (en)
 • Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje (EMPL)
 • Zdravje in varstvo potrošnikov (SANCO) Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) polski (pl) română (ro)

Uradi

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 

Povejte nam

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?