Navigacijska pot

Službe (generalni direktorati) Evropske komisije

Evropska komisija ima več uradov in služb. Službe so generalni direktorati (GD), ki so na naši strani razvrščeni po področjih svojega dela. Uradi opravljajo splošne administrativne naloge ali posebne naloge, kot je denimo boj proti goljufijam ali priprava statistik.

Službe (generalni direktorati)

 • Človeški viri in varnost (HR) dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) suomi (fi) français (fr) italiano (it) Nederlands (nl) português (pt) svenska (sv)
 • Energetika (ENER) English (en)
 • Finančna stabilnost, finančne storitve in unija kapitalskih trgov (FISMA) English (en)
 • Generalni sekretariat (SG)
 • Gospodarske in finančne zadeve (ECFIN) English (en)
 • Informatika (DIGIT)
 • Izobraževanje in kultura (EAC) Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Kmetijstvo in razvoj podeželja (AGRI) Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Komuniciranje (COMM) Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Komunikacijska omrežja, vsebine in tehnologija (CNECT) English (en)
 • Konkurenca (COMP)
 • Mednarodno sodelovanje in razvoj (DEVCO) English (en)
 • Migracije in notranje zadeve (HOME)
 • Mobilnost in promet (MOVE) English (en)
 • Notranji trg, industrija, podjetništvo ter mala in srednja podjetja (GROW) English (en)
 • Obdavčenje in carinska unija (TAXUD) Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Okolje (ENV) English (en)
 • Podnebna politika (CLIMA) English (en)
 • Pomorske zadeve in ribištvo (MARE)
 • Pravosodje in potrošniki (JUST)
 • Prevajanje (DGT) Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Proračun (BUDG)
 • Raziskave in inovacije (RTD) English (en)
 • Regionalna in mestna politika (REGIO)
 • Skupno raziskovalno središče (JRC) English (en)
 • Služba za instrumente zunanje politike (FPI) English (en)
 • Sosedstvo in širitvena pogajanja (NEAR) English (en)
 • Statistični urad Evropskih skupnosti (ESTAT)
 • Tolmačenje (SCIC)
 • Trgovina (TRADE) English (en)
 • za evropsko civilno zaš čito in evropske operacije humanitarne pomo či (ECHO) English (en) français (fr)
 • Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje (EMPL)
 • Zdravje in varnost hrane (SANTE) Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) polski (pl) română (ro)

Uradi

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 

Povejte nam

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?