Navigačný riadok

Útvary (generálne riaditeľstvá) a služby

Komisia je organizačne rozdelená na niekoľko útvarov a služieb. Útvary sú známe ako generálne riaditeľstvá. Na týchto stránkach sú jednotlivé generálne riaditeľstvá uvedené podľa oblasti politiky, ktorú majú na starosti. Služby Komisie môžu byť poverené všeobecnými administratívnymi úlohami alebo plnia osobitné funkcie napríklad v oblasti boja proti korupcii alebo štatistík.

Útvary (GR)

 • Dane a colná únia (TAXUD) Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Energetika (ENER) English (en)
 • Európska susedská politika a rokovania o rozšírení (NEAR) English (en)
 • Eurostat - Európsky štatistický úrad (ESTAT)
 • Finančná stabilita, finančné služby a únia kapitálových trhov (FISMA) English (en)
 • Generálny sekretariát (SG)
 • Hospodárska súťaž (COMP)
 • Hospodárske a finančné záležitosti (ECFIN) English (en)
 • Humanitárna pomoc a civilná ochrana (ECHO) English (en) français (fr)
 • Informatika (DIGIT)
 • Komunikáciu (COMM) Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Komunikačné siete, obsah a technológie (CNECT) English (en)
 • Ľudské zdroje a bezpečnosť (HR) dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) suomi (fi) français (fr) italiano (it) Nederlands (nl) português (pt) svenska (sv)
 • Medzinárodná spolupráca a rozvoj (DEVCO) English (en)
 • Migrácia a vnútorné záležitosti (HOME) English (en)
 • Mobilita a doprava (MOVE) English (en)
 • Námorné záležitosti a rybné hospodárstvo (MARE)
 • Obchod (TRADE) English (en)
 • Oblasť klímy (CLIMA) English (en)
 • Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (AGRI) Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Preklady (DGT) Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Regionálna a mestská politika (REGIO)
 • Rozpočet (BUDG)
 • Spoločné výskumné centrum (JRC) English (en)
 • Spravodlivosť a spotrebitelia (JUST)
 • Tlmočenie (SCIC)
 • Útvar pre nástroje zahraničnej politiky (FPI) English (en)
 • Vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP (GROW) English (en)
 • Výskum a inovácia (RTD) English (en)
 • Vzdelávanie a kultúra (EAC) Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie (EMPL)
 • Zdravie a bezpečnosť potravín (SANTE) Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) polski (pl) română (ro)
 • Životné prostredie (ENV) English (en)

Služby

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?