Navigačný riadok

Útvary (generálne riaditeľstvá) a služby

Komisia je organizačne rozdelená na niekoľko útvarov a služieb. Útvary sú známe ako generálne riaditeľstvá. Na týchto stránkach sú jednotlivé generálne riaditeľstvá uvedené podľa oblasti politiky, ktorú majú na starosti. Služby Komisie môžu byť poverené všeobecnými administratívnymi úlohami alebo plnia osobitné funkcie napríklad v oblasti boja proti korupcii alebo štatistík.

Útvary (GR)

 • Dane a colná únia (TAXUD) Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Energetika (ENER) Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • EuropeAid – rozvoj a spolupráca (DEVCO)
 • Eurostat - Európsky štatistický úrad (ESTAT) Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Generálny sekretariát (SG)
 • Hospodárska súťaž (COMP) English (en)
 • Hospodárske a finančné záležitosti (ECFIN) English (en)
 • Humanitárna pomoc a civilná ochrana (ECHO) English (en) français (fr)
 • Informatika (DIGIT)
 • Komunikáciu (COMM) Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Komunikačné siete, obsah a technológie (CNECT) English (en)
 • Ľudské zdroje a bezpečnosť (HR) dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) suomi (fi) français (fr) italiano (it) Nederlands (nl) português (pt) svenska (sv)
 • Mobilita a doprava (MOVE) English (en)
 • Námorné záležitosti a rybné hospodárstvo (MARE)
 • Obchod (TRADE) English (en)
 • Oblasť klímy (CLIMA) English (en)
 • Podnikanie a priemysel (ENTR)
 • Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (AGRI) Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Preklady (DGT) Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Regionálna politika (REGIO)
 • Rozpočet (BUDG)
 • Rozšírenie (ELARG) Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Spoločné výskumné stredisko (JRC) English (en)
 • Spravodlivosť (JUST)
 • Tlmočenie (SCIC)
 • Útvar pre nástroje zahraničnej politiky (FPI) English (en)
 • Vnútorné záležitosti (HOME) English (en)
 • Vnútorný trh a služby (MARKT) Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Výskum a inovácie (RTD) English (en)
 • Vzdelávanie a kultúra (EAC) Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie (EMPL)
 • Zdravie a ochrana spotrebiteľov (SANCO) Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) polski (pl) română (ro)
 • Životné prostredie (ENV) English (en)

Služby

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?