Navigācijas ceļš

Struktūrvienības (ģenerāldirektorāti) un dienesti

Eiropas Komisijai ir dažādas struktūrvienības un dienesti. Komisijas lielākās struktūrvienības sauc par ģenerāldirektorātiem. Šajā lapā ģenerāldirektorāti ir sakārtoti vairākās grupās atbilstīgi to kompetences jomai. Komisijas dienesti nodarbojas ar vispārīgiem administratīviem jautājumiem vai arī specifiskiem uzdevumiem, piemēram, krāpšanas apkarošanu un statistikas datu apkopošanu.

Struktūrvienības (ģenerāldirektorāti)

 • Ārpolitikas instrumentu dienests (FPI) English (en)
 • Budžets (BUDG)
 • Cilvēkresursi un drošība (HR) dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) suomi (fi) français (fr) italiano (it) Nederlands (nl) português (pt) svenska (sv)
 • Ekonomika un finanšu lietas (ECFIN) English (en)
 • Enerģētika (ENER) English (en)
 • Eurostat (Eiropas Kopienu Statistikas birojs) (ESTAT)
 • Finanšu stabilitāte, finanšu pakalpojumi un kapitāla tirgu savienība (FISMA) English (en)
 • Ģenerālsekretariāts (SG)
 • Humānā palīdzība un civilā aizsardzība (ECHO) English (en) français (fr)
 • Iekšējais tirgus, rūpniecība, uzņēmējdarbība un MVU (GROW) English (en)
 • Informātika (DIGIT)
 • Izglītība un kultūra (EAC) Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Jūrlietas un zivsaimniecība (MARE)
 • Kaimiņattiecību politika un paplašināšanās sarunas (NEAR) English (en)
 • Klimata politika (CLIMA) English (en)
 • Komunikācija (COMM) Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Komunikācijas tīkli, saturs un tehnoloģija (CNECT) English (en)
 • Konkurence (COMP)
 • Kopīgais pētniecības centrs (JRC) English (en)
 • Lauksaimniecība un lauku attīstība (AGRI) Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Migrācija un iekšlietas (HOME) English (en)
 • Mobilitāte un transports (MOVE) English (en)
 • Mutiskā tulkošana (SCIC)
 • Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība (EMPL)
 • Nodokļu politika un muitas savienība (TAXUD) Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Pētniecība un inovācija (RTD) English (en)
 • Reģionālā politika un pilsētpolitika (REGIO)
 • Starptautiskā sadarbība un attīstība (DEVCO) English (en)
 • Tiesiskums un patērētāji (JUST)
 • Tirdzniecība (TRADE) English (en)
 • Tulkošana (DGT) Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Veselība un pārtikas nekaitīgums (SANTE) Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) polski (pl) română (ro)
 • Vide (ENV) English (en)

Dienesti

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?