Navigācijas ceļš

Struktūrvienības (ģenerāldirektorāti) un dienesti

Eiropas Komisijai ir dažādas struktūrvienības un dienesti. Komisijas lielākās struktūrvienības sauc par ģenerāldirektorātiem. Šajā lapā ģenerāldirektorāti ir sakārtoti vairākās grupās atbilstīgi to kompetences jomai. Komisijas dienesti nodarbojas ar vispārīgiem administratīviem jautājumiem vai arī specifiskiem uzdevumiem, piemēram, krāpšanas apkarošanu un statistikas datu apkopošanu.

Struktūrvienības (ģenerāldirektorāti)

 • Ārpolitikas instrumentu dienests (FPI)
 • Budžets (BUDG)
 • Cilvēkresursi un drošība (HR)
 • EiropeAid attīstības un sadarbības ģenerāldirektorāts (DEVCO)
 • Ekonomika un finanšu lietas (ECFIN) English (en)
 • Enerģētika (ENER)
 • Eurostat (Eiropas Kopienu Statistikas birojs) (ESTAT) Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Ģenerālsekretariāts (SG)
 • Humānā palīdzība un civilā aizsardzība (ECHO)
 • Iekšējais tirgus un pakalpojumi (MARKT)
 • Iekšlietu (HOME)
 • Informātika (DIGIT)
 • Izglītība un kultūra (EAC)
 • Jūrlietas un zivsaimniecība (MARE)
 • Klimata pārmaiņu ierobežošana (CLIMA)
 • Komunikācija (COMM) Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Komunikācijas tīkli, saturs un tehnoloģija (CNECT) English (en)
 • Konkurence (COMP)
 • Kopīgais pētniecības centrs (JRC) English (en)
 • Lauksaimniecība un lauku attīstība (AGRI)
 • Mobilitāte un transports (MOVE)
 • Mutiskā tulkošana (SCIC)
 • Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība (EMPL)
 • Nodokļu politika un muitas savienība (TAXUD)
 • Paplašināšanās (ELARG) Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Pētniecība un inovācija (RTD)
 • Reģionu politika (REGIO)
 • Tieslietu (JUST)
 • Tirdzniecība (TRADE) English (en)
 • Tulkošana (DGT) Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Uzņēmējdarbība un rūpniecība (ENTR)
 • Veselība un patērētāji (SANCO)
 • Vide (ENV)

Dienesti

 • Atalgojuma un individuālo tiesību birojs (PMO)
 • Centrālā bibliotēka български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) eesti keel (et)
 • Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF)
 • Eiropas Komisijas datu aizsardzības inspektors
 • Eiropas politikas padomdevēju birojs (BEPA)
 • Iekšējās revīzijas dienests (IAS)
 • Infrastuktūra un loģistika - Brisele (OIB)
 • Infrastuktūra un loģistika - Luksemburga (OIL)
 • Juridiskais dienests (SJ)
 • Publikāciju birojs (OP)
 • Vēstures arhīvi

Skatīt arī

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?