Navigatsioonitee

Osakonnad (peadirektoraadid) ja talitused

Komisjon koosneb erinevatest osakondadest ja talitustest. Osakondi nimetatakse peadirektoraatideks. Käesoleval leheküljel on peadirektoraadid jaotatud vastavalt poliitikavaldkondadele, millega nad tegelevad. Komisjoni talitused tegelevad üldisemate haldusküsimustega. Neil võivad olla ka konkreetsed ülesanded, näiteks pettusevastane võitlus või statistika koostamine.

Osakonnad (peadirektoraadid)

 • Eelarve (BUDG)
 • Energeetika (ENER) Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Ettevõtlus ja tööstus (ENTR)
 • EuropeAidi areng ja koostöö (DEVCO)
 • Eurostat (ESTAT) Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Haridus ja kultuur (EAC) Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Humanitaarabi ja kodanikukaitse (ECHO) English (en) français (fr)
 • Informaatika (DIGIT)
 • Kaubandus (TRADE) English (en)
 • Keskkond (ENV) English (en)
 • Kirjalik tõlge (DGT) Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Kliimameetmed (CLIMA) English (en)
 • Kommunikatsioonivõrgud, sisu ja tehnoloogia (CNECT) English (en)
 • Konkurents (COMP) English (en)
 • Laienemine (ELARG) Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Liikuvus ja transport (MOVE) English (en)
 • Majandus- ja rahaküsimused (ECFIN) English (en)
 • Maksundus ja tolliliit (TAXUD) Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Merendus ja kalandus (MARE)
 • Õigusküsimuste (JUST)
 • Peasekretariaat (SG)
 • Personali- ja turvalisusküsimused (HR) dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) suomi (fi) français (fr) italiano (it) Nederlands (nl) português (pt) svenska (sv)
 • Põllumajandus ja maaelu areng (AGRI) Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Regionaalpoliitika (REGIO)
 • Siseasjade (HOME) English (en)
 • Siseturg ja teenused (MARKT) Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Suuline tõlge (SCIC)
 • Teabevahetus (COMM) Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Teadus ja innovatsioon (RTD) English (en)
 • Teadusuuringute Ühiskeskus (JRC) English (en)
 • Tervise- ja tarbijaküsimused (SANCO) Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) polski (pl) română (ro)
 • Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus (EMPL)
 • Välispoliitika vahendite talitus (FPI) English (en)

Talitused

Vaata ka …

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Aidake meil veebisaiti täiustada

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?