Navigatsioonitee

Osakonnad (peadirektoraadid) ja talitused

Komisjon koosneb erinevatest osakondadest ja talitustest. Osakondi nimetatakse peadirektoraatideks. Käesoleval leheküljel on peadirektoraadid jaotatud vastavalt poliitikavaldkondadele, millega nad tegelevad. Komisjoni talitused tegelevad üldisemate haldusküsimustega. Neil võivad olla ka konkreetsed ülesanded, näiteks pettusevastane võitlus või statistika koostamine.

Osakonnad (peadirektoraadid)

 • Eelarve (BUDG)
 • Energeetika (ENER) English (en)
 • Euroopa kodanikukaitse ja humanitaarabioperatsioonide peadirektoraat (ECHO) English (en) français (fr)
 • Eurostat (ESTAT)
 • Finantsstabiilsus, finantsteenused ja kapitaliturud (FISMA) English (en)
 • Haridus ja kultuur (EAC) Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Informaatika (DIGIT)
 • Kaubandus (TRADE) English (en)
 • Keskkond (ENV) English (en)
 • Kirjalik tõlge (DGT) Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Kliimameetmed (CLIMA) English (en)
 • Konkurents (COMP)
 • Liikuvus ja transport (MOVE) English (en)
 • Majandus- ja rahandusküsimused (ECFIN) English (en)
 • Maksundus ja tolliliit (TAXUD) Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Merendus ja kalandus (MARE)
 • Naabruspoliitika ja laienemisläbirääkimised (NEAR) English (en)
 • Õigusküsimused (JUST)
 • Peasekretariaat (SG)
 • Personalihaldus ja julgeolek (HR) dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) suomi (fi) français (fr) italiano (it) Nederlands (nl) português (pt) svenska (sv)
 • Põllumajandus ja maaelu areng (AGRI) Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Rahvusvaheline koostöö ja areng (DEVCO) English (en)
 • Rände ja siseasjad (HOME)
 • Regionaal- ja linnapoliitika (REGIO)
 • Sidevõrgud, sisu ja tehnoloogia (CNECT) English (en)
 • Siseturg, tööstus, ettevõtlus ja VKEd (GROW) English (en)
 • Suuline tõlge (SCIC)
 • Teabevahetus (COMM) Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Teadusuuringud ja innovatsioon (RTD) English (en)
 • Teadusuuringute Ühiskeskus (JRC) English (en)
 • Tervis ja toiduohutus (SANTE) Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) polski (pl) română (ro)
 • Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus (EMPL)
 • Välispoliitika vahendite talitus (FPI) English (en)

Talitused

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Aidake meil veebisaiti täiustada

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?