Διαδρομή πλοήγησης

Τμήματα (Γενικές Διευθύνσεις) και υπηρεσίες

Η Επιτροπή αποτελείται από τμήματα και υπηρεσίες. Τα τμήματα είναι γνωστά με την ονομασία "Γενικές Διευθύνσεις (ΓΔ)". Στη σελίδα αυτή κάθε ΓΔ ταξινομείται ανάλογα με την πολιτική της. Οι υπηρεσίες ασχολούνται με γενικότερα διοικητικά θέματα ή έχουν συγκεκριμένη αποστολή, όπως π.χ. την καταπολέμηση της απάτης ή τη δημιουργία στατιστικών.

Γενικές Διευθύνσεις (ΓΔ)

Υπηρεσίες

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το δικτυακό τόπο

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;