Навигационна пътека

Отдели (Генерални дирекции) и служби

В Комисията има различни отдели и служби. Отделите се наричат генерални дирекции (ГД). На тази страница всяка генерална дирекция е класифицирана според политиката, с която се занимава. Службите на Комисията се занимават с по-общи административни въпроси или имат конкретна задача - например борба с измамите или водене на статистика.

Генерални дирекции

 • Kомуникации (COMM) Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Бюджет (BUDG)
 • Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП (GROW) English (en)
 • Генерален секретариат (SG)
 • Данъчно облагане и митнически съюз (TAXUD) Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Действия по климата (CLIMA) English (en)
 • Евростат (ESTAT)
 • Енергетика (ENER) English (en)
 • Здравеопазване и безопасност на храните (SANTE) Deutsch (de) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) polski (pl) română (ro)
 • Земеделие и развитие на селските райони (AGRI) Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Икономически и финансови въпроси (ECFIN) English (en)
 • Информатика (DIGIT)
 • Конкуренция (COMP)
 • Международно сътрудничество и развитие (DEVCO) English (en)
 • Миграция и вътрешни работи (HOME) English (en)
 • Мобилност и транспорт (MOVE) English (en)
 • Морско дело и рибарство (MARE)
 • Научни изследвания и иновации (RTD) English (en)
 • Образование и култура (EAC) Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Околна среда (ENV) English (en)
 • Писмени преводи (DGT) Deutsch (de) English (en) français (fr)
 • Политика за съседство и преговори за разширяване (NEAR) English (en)
 • Правосъдие и потребители (JUST)
 • Регионална и селищна политика (REGIO)
 • Служба за инструментите в областта на външната политика (FPI) English (en)
 • Съвместен изследователски център (JRC) English (en)
 • Съобщителни мрежи, съдържание и технологии (CNECT) English (en)
 • Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване (EMPL)
 • Търговия (TRADE) English (en)
 • Устни преводи (SCIC)
 • Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари (FISMA) English (en)
 • Хуманитарна помощ и гражданска защита (ECHO) English (en) français (fr)
 • Човешки ресурси и сигурност (HR) dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) suomi (fi) français (fr) italiano (it) Nederlands (nl) português (pt) svenska (sv)

Служби

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Помогнете ни да направим сайта по-добър

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?