Navigation path

Available translations

Language Title Keywords Native rendition Pdf rendition
LV Kopsavilkums iedzīvotājiem - Interneta azartspēles Eiropas Savienībā — ierosinātais rīcības plāns Download native rendition (99.456) Download PDF rendition (96.585)
LT Santrauka piliečiams - Internetiniai lošimai ES: siūlomas veiksmų planas Download native rendition (98.287) Download PDF rendition (95.416)
CS Shrnutí pro veřejnost - Online hazardní hry v EU – návrh akčního plánu Download native rendition (99.215) Download PDF rendition (96.344)
SL Povzetek predloga Evropske komisije - Akcijski načrt v zvezi s spletnimi igrami na srečo Download native rendition (92.616) Download PDF rendition (89.588)
SK Zhrnutie pre občanov - Online hazardné hry v EÚ – návrh akčného plánu Download native rendition (99.096) Download PDF rendition (96.225)
DA EU-resumé - Onlinespil i EU – forslag til handlingsplan Download native rendition (22.389) Download PDF rendition (19.5)
RO Rezumat pentru cetăţeni - Jocurile de noroc on-line: planul de acţiune al UE Download native rendition (97.447) Download PDF rendition (94.589)
IT Sintesi per i cittadini - Giochi d'azzardo online nell'UE - proposta di un piano d'azione Download native rendition (23.652) Download PDF rendition (20.764)
MT Taqsira għall-Pubbliku - Logħob tal-ażżard onlajn fl-UE – proposta għal pjan ta' azzjoni Download native rendition (116.787) Download PDF rendition (113.939)
HU Lakossági összefoglaló - Online szerencsejátékok az EU-ban – javaslat cselekvési tervre Download native rendition (97.235) Download PDF rendition (94.365)
PT Resumo para o cidadão - Jogos a dinheiro em linha na UE: proposta de plano de ação Download native rendition (23.158) Download PDF rendition (20.27)
PL Streszczenie dla obywateli - Hazard internetowy w UE – proponowany plan działania Download native rendition (102.501) Download PDF rendition (99.631)
SV EU-initiativ i korthet - Säkrare spela på nätet – handlingsplan Download native rendition (22.049) Download PDF rendition (19.172)
FR Résumé pour les citoyens - Jeux de hasard en ligne dans l'UE – Proposition de plan d'action Download native rendition (22.942) Download PDF rendition (20.054)
BG Резюме за гражданите - Хазартни игри по интернет в ЕС – план за действие Download native rendition (94.932) Download PDF rendition (92.062)
EN Citizens' summary- Online gambling in the EU - proposed action plan Download native rendition (22.185) Download PDF rendition (19.296)
ET Lühikokkuvõte - Interneti hasartmängud ELis – kavandatav tegevuskava Download native rendition (22.597) Download PDF rendition (19.708)
ES Resumen para el ciudadano - Juegos en internet en la UE: plan de acción propuesto Download native rendition (22.757) Download PDF rendition (19.868)
NL Publiekssamenvatting - Online gokken in de EU – actieplan Download native rendition (21.825) Download PDF rendition (18.937)
DE Bürgerinfo - Online-Glücksspiel in der EU – vorgelegter Aktionsplan Download native rendition (23.314) Download PDF rendition (20.397)
EL Περίληψη για τον πολίτη - Πρόταση σχεδίου δράσης: διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια στην ΕΕ Download native rendition (93.037) Download PDF rendition (90.167)
FI Yleistajuinen tiivistelmä - Online-rahapelit EU:ssa – toimintasuunnitelma Download native rendition (22.937) Download PDF rendition (20.048)