Navigation path

Available translations

Language Title Keywords Native rendition Pdf rendition
LV Kopsavilkums iedzīvotājiem - Interneta azartspēles Eiropas Savienībā — ierosinātais rīcības plāns Download native rendition (99.4560546875) Download PDF rendition (96.5849609375)
LT Santrauka piliečiams - Internetiniai lošimai ES: siūlomas veiksmų planas Download native rendition (98.287109375) Download PDF rendition (95.416015625)
CS Shrnutí pro veřejnost - Online hazardní hry v EU – návrh akčního plánu Download native rendition (99.21484375) Download PDF rendition (96.34375)
SL Povzetek predloga Evropske komisije - Akcijski načrt v zvezi s spletnimi igrami na srečo Download native rendition (92.6162109375) Download PDF rendition (89.587890625)
SK Zhrnutie pre občanov - Online hazardné hry v EÚ – návrh akčného plánu Download native rendition (99.095703125) Download PDF rendition (96.224609375)
DA EU-resumé - Onlinespil i EU – forslag til handlingsplan Download native rendition (22.388671875) Download PDF rendition (19.5)
RO Rezumat pentru cetăţeni - Jocurile de noroc on-line: planul de acţiune al UE Download native rendition (97.447265625) Download PDF rendition (94.5888671875)
IT Sintesi per i cittadini - Giochi d'azzardo online nell'UE - proposta di un piano d'azione Download native rendition (23.65234375) Download PDF rendition (20.763671875)
MT Taqsira għall-Pubbliku - Logħob tal-ażżard onlajn fl-UE – proposta għal pjan ta' azzjoni Download native rendition (116.787109375) Download PDF rendition (113.939453125)
HU Lakossági összefoglaló - Online szerencsejátékok az EU-ban – javaslat cselekvési tervre Download native rendition (97.2353515625) Download PDF rendition (94.365234375)
PT Resumo para o cidadão - Jogos a dinheiro em linha na UE: proposta de plano de ação Download native rendition (23.158203125) Download PDF rendition (20.26953125)
PL Streszczenie dla obywateli - Hazard internetowy w UE – proponowany plan działania Download native rendition (102.5009765625) Download PDF rendition (99.630859375)
SV EU-initiativ i korthet - Säkrare spela på nätet – handlingsplan Download native rendition (22.048828125) Download PDF rendition (19.171875)
FR Résumé pour les citoyens - Jeux de hasard en ligne dans l'UE – Proposition de plan d'action Download native rendition (22.9423828125) Download PDF rendition (20.0537109375)
BG Резюме за гражданите - Хазартни игри по интернет в ЕС – план за действие Download native rendition (94.931640625) Download PDF rendition (92.0615234375)
EN Citizens' summary- Online gambling in the EU - proposed action plan Download native rendition (22.1845703125) Download PDF rendition (19.2958984375)
ET Lühikokkuvõte - Interneti hasartmängud ELis – kavandatav tegevuskava Download native rendition (22.5966796875) Download PDF rendition (19.7080078125)
ES Resumen para el ciudadano - Juegos en internet en la UE: plan de acción propuesto Download native rendition (22.7568359375) Download PDF rendition (19.8681640625)
NL Publiekssamenvatting - Online gokken in de EU – actieplan Download native rendition (21.8251953125) Download PDF rendition (18.9365234375)
DE Bürgerinfo - Online-Glücksspiel in der EU – vorgelegter Aktionsplan Download native rendition (23.314453125) Download PDF rendition (20.3974609375)
EL Περίληψη για τον πολίτη - Πρόταση σχεδίου δράσης: διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια στην ΕΕ Download native rendition (93.037109375) Download PDF rendition (90.1669921875)
FI Yleistajuinen tiivistelmä - Online-rahapelit EU:ssa – toimintasuunnitelma Download native rendition (22.9365234375) Download PDF rendition (20.0478515625)