Navigation path

Available translations

Language Title Keywords Native rendition Pdf rendition
ML Evaluatie en beoordeling van de markttoezichtactiviteiten krachtens artikel 18, lid 6, van Verordening (EG) nr. 765/2008 - 2010-2013 België Download native rendition (2,373.469) Download PDF rendition (2,374.664)
EN Review and assessment of the functioning of market surveillance activities pursuant to Article 18(6) of Regulation (EC) No 765/2008 – 2010-2013 - Belgium Download native rendition (468.868) Download PDF rendition (470.326)