Navigation path

Available translations

Language Title Keywords Native rendition Pdf rendition
EN Review and assessment of the functioning of market surveillance activities pursuant to Article 18(6) of Regulation (EC) No 765/2008 - 2010-2013 - Denmark Download native rendition (362.419) Download PDF rendition (363.965)
DA Gennemgang og evaluering af markedsovervågningsaktiviteter i henhold til artikel 18, stk. 6, i forordning (EF) nr. 765/2008 - 2010-2013 - Danmark Download native rendition (1,216.198) Download PDF rendition (1,836.345)