Navigation path

Available translations

Language Title Keywords Native rendition Pdf rendition
SV Översyn och bedömning av marknadskontrollen enligt artikel 18.6 i förordning (EG) nr 765/2008 - 2010–2013 - SVERIGE Download native rendition (7,477.994) Download PDF rendition (7,479.122)
EN Review and assessment of the functioning of market surveillance activities pursuant to Article 18(6) of Regulation (EC) No 765/2008 - 2010-2013 - SWEDEN Download native rendition (426.334) Download PDF rendition (427.765)