Navigation path

Available translations

Language Title Keywords Native rendition Pdf rendition
EN C(2007)1631 final - Commission Decision 16/4/2007 on a request for a derogation presented by the Czech Republic pursuant to Article 14 (2) of Directive 2005/36/EC in respect of certain professions in the field of fire prevention Download native rendition (1,051.261) Download PDF rendition (408.897)
CS K(2007)1631 v konečném znění - Rozhodnutí Komise z dne 16/IV/2007 o žádosti předložené Českou republikou týkající se odchylky podle čl. 14 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES, pokud jde o povolání v oblasti požární ochrany Download native rendition (180.684) Download PDF rendition (180.682)