Navigatsioonitee

Teadusuuringute tulemuste realiseerimine - 01/12/2011

Teadlane aatomeid illustreeriva pildi taga © EL

80 miljardi euro suuruse eelarvega ELi teadusuuringute rahastamisprogramm on suunatud teadusuuringute tulemuste toodeteks ja teenusteks muutmisele.

2014.− 2020. aasta programm Horisont 2020 English koondaks kõik ELi teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamise programmid. See hõlbustaks teaduslike läbimurrete muutmist uuenduslikeks toodeteks ja teenusteks, mis omakorda parandaks inimeste igapäevaelu ja looks ettevõtlusvõimalusi.

Ettepanekuga nähakse ette rahastamine kolme põhieesmärgi saavutamiseks:

 • 24,6 miljardit eurot Euroopa liidripositsiooni säilitamiseks teaduse valdkonnas. Euroopa Teadusnõukogu English , mis rahastab mõningate Euroopa silmapaistvamate teadlaste alusuuringuid, eelarvet suurendatakse 77% võrra.
 • 17,9 miljardit eurot Euroopa tööstuse liidripositsiooni tagamisele innovatsioonis. See hõlmab investeeringuid võtmetehnoloogiatesse, samuti rahastamisele juurdepääsu hõlbustamist väiksematele ettevõtetele.
 • 31,7 miljardit eurot eraldatakse üldisemate küsimuste lahendamiseks järgmistes valdkondades:
  • tervishoid, demograafilised muutused ja heaolu;
  • toiduga kindlustatus, säästev põllumajandus, mere- ja merendusuuringud ning biopõhine majandus;
  • kindel, puhas ja tõhus energia;
  • arukas, roheline ja integreeritud transport;
  • kliimameetmed, ressursitõhusus ja toorained;
  • kaasav, innovatiivne ja turvaline ühiskond.

Bürokraatia vähendamiseks kavandab komisjon lihtsustada kulude hüvitamise menetlusi ELi rahastatavate teadusuuringute projektide puhul, vähendada teadusuuringute ettepaneku koostamisega seonduvat paberitööd, kaotada ebavajalikud kontrollid ja auditeerimised ning vähendada toetuse taotlemisest raha kättesaamiseni kuluvat aega.

Ka paljud praeguse programmi põhielemendid on jätkuvalt hõlmatud, näiteks investeeringud sellistesse võtmetehnoloogiatesse DeutschEnglishfrançais nagu nanotehnoloogia; algatused kõrgharidusasutuste, uurimiskeskuste ja ettevõtete ühe laua taha toomiseks; rahvusvaheline koostöö ning noorte teadlaste toetamine.

Kõnealuseid ettepanekuid arutavad nüüd liikmesriikide ministrid ja Euroopa Parlamendi saadikud, et saavutada kokkulepe enne 2013. aasta lõppu.

Lugege täiendavalt programmi Horisont 2020 kohta English

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad