Cesta

Snižování rozdílů mezi regiony v EU a ve světě - 12/05/2009

Guggenheimovo muzeum ve španělském Bilbau © ES

EU se podělí o své zkušenosti v oblasti rozvoje regionů se zeměmi, jako je Brazílie, Rusko a Čína.

Snižování ekonomických rozdílů mezi regiony je jedním z hlavních cílů Evropské unie. Ta poskytuje 44 % svého rozpočtu na zvyšování konkurenceschopnosti regionů. Projekty na zvyšování kvalifikace místních pracovníků, posilování podnikání, zlepšování infrastruktury či na ochranu životního prostředí slouží chudším regionům EU k tomu, aby se vyrovnaly svým sousedům.

Jedním z příkladů je instalace solárních panelů Englishfrançaismagyar na střechu nemocnice v maďarském Segedínu, která umožnila výrazné úspory energie, vedla k vytvoření nových pracovních míst a zvýšila oblíbenost solární energie v regionu.

Země jako Čína, Rusko a Brazílie, které se rovněž potýkají s velkými rozdíly mezi regiony a složitou strukturou správy, vyjádřily zájem o spolupráci s EU a vzájemné porovnávání zkušeností.

O této spolupráci se hovořilo na konferenci Englishfrançais , které se zúčastnili představitelé vlád a regionů v Evropě, Africe, Rusku, Číně a Jižní Americe. Účastníci konference se zamýšleli nad tím, jak co nejúčinněji organizovat systém správy, který by byl schopen provádět politiku regionálního rozvoje.

Konference je prvním konkrétním pokusem, který umožní zemím mimo EU nahlédnout do mechanismů a kritérií pro výběr, jež se používají k financování regionálních projektů. Na regionální politice EU se podílejí správní orgány na evropské, vnitrostátní, regionální a místní úrovni.

Právě díky účasti místních a regionálních představitelů na tvorbě strategií a výběru projektů jsou místní organizace více zapojeny do centrálního rozhodování na úrovni EU. To zajímá zejména velké země, jako je Čína a Rusko, které by chtěly zmenšit rozdíly mezi regiony a současně zvýšit transparentnost centrální politiky a posílit samosprávu regionů prostřednictvím decentralizace.

Další informace o mezinárodních aspektech regionální politiky EU English

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy