Sti

Effektiv og fair styring af indvandringen - 26/05/2011

FN-medarbejder og flygtninge på modtagelsescenter i Lampedusa © EU

Nye initiativer skal hjælpe EU-landene med at styre indvandringsstrømmene, opfylde behovet for ny arbejdskraft og forebygge misbrug.

Fri bevægelighed er en grundlæggende rettighed for alle EU's borgere. Men indvandringspresset på vores ydre grænser skal styres ordentligt, og samtidig skal kvalificerede arbejdstagere tilskyndes til at indvandre.

Kvalificeret arbejdskraft, og hvordan man får den

På grund af det lave fødselstal og den aldrende befolkning bliver EU i stigende grad afhængigt af indvandrere som arbejdskraft. Den nuværende situation i Nordafrika giver muligheder for både EU og for dem, som er på flugt fra uroligheder, forfølgelse og krig.

I 2060 vil der være 50 millioner færre arbejdstagere i EU, hvis indvandringen holder sig på det traditionelle niveau. Hvis ikke, bliver tallet 110 millioner færre arbejdstagere end i dag. Og de skal være med til at opretholde velfærdsstatens nuværende udgifter, især til pensioner.

I 2020 vil der alene i sundhedssektoren mangle omkring én million mennesker. Indvandrerne kan være med til at overtage disse og mange andre job.

Derfor foreslår Kommissionen forskellige initiativer English , så vi bedre kan styre indvandringsstrømmen fra nabolandene i Nordafrika. Der bliver også åbnet flere døre, så arbejdstagere med kvalifikationer, der er efterspurgt, lovligt kan komme ind i EU.

Samarbejde

EU vil starte "mobilitetspartnerskaber" for at hjælpe Tunesien, Marokko og Egypten med at udvikle ansættelsesprogrammer for EU. I planen indgår der en metode til anerkendelse af sammenlignelige faglige og akademiske kvalifikationer.

EU-landene får derefter glæde af indvandring af arbejdstagere med de rette kvalifikationer, så de kan få rettet op på manglen på arbejdskraft.

EU skal også sørge for hjemsendelsesprogrammer for dem, som gerne vil tilbage til deres hjemland.

Partnerskaberne rummer også mulighed for, at studerende, forskere og forretningsfolk får lettere adgang til EU-visum.

Som led i aftalen bliver de lande, indvandrerne kommer fra, bedt om at øge deres kapacitet til at håndtere ulovlig indvandring, forbedre grænseforvaltningen og bekæmpe smugling og menneskehandel.

Forebyggelse af misbrug

Ændringer af EU's visumregler English er også til debat, og dermed bliver der mulighed for i særlige tilfælde at genindføre krav til statsborgere fra lande uden for EU. Der kan f.eks. være tale om større grupper af illegale indvandrere eller falske asylansøgere.

Næste skridt

Forslagene vil blive diskuteret af medlemslandene på det næste EU-topmøde i Bruxelles den 24. juni 2011.

Mere om indvandring English

Kommissionens årsrapport om indvandring og asyl (2010) English

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links