Sökväg

Världskarta bestående av streckfigurer som rör sig i alla riktningar © iStock/Thomas Paschke

EU vill ta ett nytt grepp på migrationen och teckna särskilda avtal med de grannländer som står för den största invandringen.

EU:s samarbete i migrationsfrågor med andra länder är redan gott, men det kan bli ännu bättre.

Att det behövs en bättre samordning blev tydligt i år när den arabiska våren ledde till en migrationsvåg som de drabbade EU-länderna knappt kunde hantera.

Mot bakgrund av den plötsliga flyktingströmmen tog kommissionen initiativ English till en övergripande migrationsstrategi och föreslår nu en plan English för migration och rörlighet som gagnar både EU, ursprungsländerna och migranterna.

Tanken är att ett närmare samarbete med länder utanför EU ska maximera migrationens nytta. Fattigare länder gynnas av migrationen på två sätt – genom de pengar som migranterna skickar hem och genom överföringen av know-how och innovation.

Samarbetet med ursprungsländerna ska se till att flyktingar och fördrivna personer får fullgott skydd enligt folkrätten.

Planen tar också hänsyn till EU:s behov av effektiva gränskontroller för att minska olaglig migration, uppmuntra laglig migration och ge bättre skydd åt offren för människohandel.

Planen ska se till att migrations- och mobilitetsarbetet ligger i linje med EU:s andra politikområden inom bland annat utrikespolitik, utvecklingssamarbete, utbildning, tillväxt och sysselsättning.

Enklare laglig migration

EU vill fokusera mer på laglig migration och viseringsregler för korttidsbesökare, turister, studerande, forskare, affärsresenärer och besökande familjemedlemmar. EU erbjuder att lätta på eller ta bort visumrestriktioner för partnerländer som uppfyller avtalade riktmärken inom bland annat migration, asylpolitik och gränskontroll.

EU behöver utländsk arbetskraft för att trygga sitt välstånd. Om tio år kommer det exempelvis att saknas runt en miljon arbetstagare bara inom hälso- och sjukvården. Invandrarna kan hjälpa till att ta dessa och andra lediga jobb.

Enligt planen ska EU fortsätta att lägga fokus på partnerskap med sina grannländer i Afrika och i öst.

Migrationspartnerskapen ska först erbjudas länderna i unionens omedelbara närhet, t.ex. Tunisien, Marocko och Egypten.

Avtalen ska se till att den legala migrationen är välorganiserad, sörja för effektiva och humana åtgärder mot olaglig migration och öka nyttan för alla.

För andra länder föreslår kommissionen att samarbetet fördjupas på grundval av en rad gemensamma mål och indikatorer.

EU:s migrationsportal Englishfrançais

Läs mer om migration och rörlighet English

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar