Navigačný riadok

Splňme si sľuby voči rozvojovému svetu! - 09/04/2008

Záber chudobnej kolumbijskej rodiny – dvaja vychudnutí rodičia a štyri deti na poli pred barakom.

EÚ naliehavo vyzýva svojich členov, aby navýšili objem a zlepšili adresnosť rozvojovej pomoci.

Solidarita s rozvojovými krajinami patrí medzi základné hodnoty EÚ, ktorá uplynulý rok venovala na rozvojovú pomoc 8,6 miliardy eur. Z analýzy Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj English však vyplýva, že zatiaľ čo EÚ plní svoj záväzok byť najväčším svetovým poskytovateľom pomoci, objem vynaložených prostriedkov v roku 2007 bol v skutočnosti o 1,7 mld. eur menší ako rok predtým.

Rozvojový svet sa musí podieľať na riešení globálnych problémov, ako sú napríklad zmeny klímy, pandémie, migrácia a hrozby pre mier a bezpečnosť, musí sa mu však poskytnúť pomoc. EÚ preto vyzýva svoje členské štáty, aby:

  • v roku 2010 spoločne darovali 0,56 % svojho hrubého národného dôchodku a do roku 2015 dosiahli nárast na 0,7 %. V záujme splnenia tohto cieľa musia krajiny EÚ nájsť významné zdroje na poskytnutie nových príspevkov.
  • naďalej zlepšovali účinnosť pomoci a jej skutočný dosah v cieľových regiónoch.
  • pripravili politiky EÚ zamerané na rozvoj s osobitným dôrazom na biopalivá, výskum a problematiku odlivu kvalifikovaných pracovníkov z rozvojových krajín za prácou v zahraničí.

§ podporili obchod – 2 mld. eur z peňazí, ktoré krajiny EÚ vynaložia do roku 2010 na obchod, by mali byť určené na projekty zamerané na podporu rozvoja.

Ako súčasť rozvojových cieľov milénia English OSN sa krajiny EÚ zaviazali do roku 2015 vyčleniť na rozvojovú pomoc 0,7 % svojho hrubého národného dôchodku English (HND).  Minulý rok však tento podiel dosiahol len 0,38 % napriek tomu, že v roku 2006 sa podarilo dosiahnuť predbežný cieľ 0,39 %.

Diskusia o týchto plánoch pomôže členským štátom prijať spoločné stanovisko s ohľadom na dve kľúčové medzinárodné konferencie, ktoré sa uskutočnia v tomto roku: fórum na vysokej úrovni o účinnosti pomoci English v septembri v Accre a konferencia o financovaní rozvoja v Dohe English v decembri.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy