Navigointipolku

Anna panoksesi EU-lainsäädäntöön - 27/01/2012

Logo, jossa sanat "Eurooppalainen kansalaisaloite" © EU

EU-kansalaiset voivat 1.4.2012 alkaen pyytää komissiota tekemään lakiehdotuksia eurooppalaisen kansalaisaloitteen avulla. Tarkoitusta varten on perustettu uusi verkkosivusto, joka sisältää tietoa ja ohjeita aloitteen tekijöille.

EU:n uusi kansalaisaloite parantaa kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia selvästi. Yhteistä asiaa ajavat kansalaiset voivat pian pyytää komissiota tekemään lakiehdotuksen tärkeäksi katsomastaan aiheesta.

Lakiehdotusten tekeminen on EU:ssa komission vastuulla, ja sillä on virallinen velvoite ottaa huomioon kaikki kansalaisten esittämät pyynnöt, jotka täyttävät aloitetta koskevat vaatimukset.

Säännöt ja menettelyt on kuvattu uudella eurooppalaisen kansalaisaloitteen verkkosivustolla, jossa aloitteet myös pannaan vireille ja rekisteröidään.

Kansalaisaloitteen voi tehdä alalla, jolla komissiolla on toimivaltuudet tehdä säädösehdotuksia. Tällaisia aloja ovat esimerkiksi ympäristönsuojelu, maatalous, liikenne ja kansanterveys.

Kansalaisaloitteen tekeminen

Kansalaisaloitteen tekemiseen tarvitaan vähintään 7 EU-kansalaisen muodostama kansalaistoimikunta, jossa on oltava ainakin 7 eri EU-maan asukkaita.

Toimikunnan on ensin pyydettävä komissiolta aloitteensa rekisteröintiä uudella sivustolla ennen kuin sille voidaan alkaa kerätä tuenilmauksia eli kansalaisten allekirjoituksia.

Komissiolla on kaksi kuukautta aikaa selvittää, onko aloite-ehdotus sääntöjen mukainen – ehdotus ei voi olla esimerkiksi "selvästi EU:n arvojen vastainen".

Jos komissio vahvistaa rekisteröinnin, järjestäjillä on vuosi aikaa kerätä yhteensä miljoona allekirjoitusta vähintään 7 EU-maasta. Kustakin keräysmaasta on saatava tietty vähimmäismäärä allekirjoituksia.

Järjestäjät voivat kerätä tuenilmauksia joko paperilla tai verkossa. Jos tuenilmauksia kerätään verkossa, keruujärjestelmä on ensin hyväksytettävä viranomaisilla. Komissio on kehittänyt ilmaisen ohjelmiston, joka helpottaa tuenilmausten keräämistä verkossa.

Kun eri maissa on kerätty tarvittava määrä tuenilmauksia ja kunkin maan viranomaiset ovat vahvistaneet niiden määrän, tuenilmaukset toimitetaan komissiolle.

Seuraavat vaiheet

Komissiolla on kolme kuukautta aikaa perehtyä aloitteeseen. Se voi päättää ehdottaa uutta lainsäädäntöä, tehdä lisäselvityksiä tai olla tekemättä mitään – joka tapauksessa sen täytyy perustella päätöksensä julkisesti.

Kaikki lakiehdotukset toimitetaan EU:n jäsenmaiden hallituksille (jotka kokoontuvat EU:n neuvostossa) ja useimmiten myös Euroopan parlamentille.

Jos ehdotus hyväksytään, siitä tulee EU-laki.

Kansalaisaloiteopas English

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä