Navigatsioonitee

Puuduvad andmed, puudub turg! - 13/05/2008

EL tuletab ettevõtjatele meelde peagi jõustuvast uuest kemikaale ja nende ohutut kasutamist käsitlevast määrusest REACH tulenevat registreerimiskohustust.

Kemikaalide registreerimiseks ettenähtud tähtaeg on kiiresti lähenemas. Ajavahemikul 1. juunist kuni 1. detsembrini saavad importijad ja tootjad kemikaalid eelregistreerida, mis annab võimaluse vältida nii kemikaalide tarbetut katsetamist kui ka pikendada täieliku registreerimise tähtaega.  

ELi uue kemikaale käsitleva määruse REACH English kohaselt peavad kõik Euroopa Liidus tegutsevad ettevõtjad registreerima (või eelregistreerima) kemikaalid English, mida nad toodavad või impordivad ELi märkimisväärsetes kogustes (ühe tonni või rohkem aastas). Ettevõtjate esitatud andmeid kasutatakse võimalike ohtude ja kemikaalide mõju hindamiseks meie tervisele ja keskkonnale.

 „REACH on maailma kõige ulatuslikumate eesmärkidega kemikaalidealane õigusakt,” selgitas keskkonnavolinik Stravros Dimas. „REACHi rolli kemikaalide käitlemise turvalisuse suurendamisel Euroopa Liidus on raske üle hinnata.” Eelregistreerida ja registreerida tuleb üle 30 000 aine (happe, metalli, lahusti jne).

Eelregistreerimine võimaldab ettevõtjatel jagada andmeid oma kemikaalide kohta ja vähendada kulusid, vältides tarbetut katsetamist. Samuti annab see neile rohkem aega kemikaalide täielikuks registreerimiseks. Euroopa Kemikaaliamet on teinud ettepaneku pikendada eelregistreerinud ettevõtjate puhul registreerimistähtaegu 3–11 aasta võrra.

Ettevõtjad, kes kemikaale ajavahemikul 1.juunist kuni 1. detsembrini 2008 ei eelregistreeri, peavad tootmise või importimise koheselt lõpetama. Tegevuse taasalustamiseks peavad nad läbima täieliku registreerimise menetluse.  

Viimased viisteist aastat on ohtlike kemikaalide seirega ELis tegelenud Euroopa Kemikaalide Büroo English. Seda tähistati 29. aprillil konverentsiga Itaalias Vareses. Kemikaalide eelregistreerimisperiood algab päeval, kui Euroopa Kemikaalide Büroo annab oma volitused üle uuele Euroopa Kemikaaliametile.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad