Navigacijska pot

Rekordne subvencije EU za energetiko - 04/03/2010

Roka z vtičnico ob vtikaču © EC

Evropska komisija je 43 projektom energetske infrastrukture namenila rekordno vsoto 2,3 milijarde EUR.

31 projektov zadeva plinovode, med njimi plinovod Nabucco, ki teče od Kaspijskega morja skozi Turčijo v Avstrijo, in plinovod Galsi od Alžirije preko Sardinije do Italije. Preostalih 12 projektov je namenjenih posodobitvi in povezavam med električnimi omrežji, da bi energetsko omrežje EU razširili tudi na bolj oddaljene države, denimo Irsko, Malto, Litvo, Latvijo in Estonijo.

Evropska komisija je s tem sklopom subvencij izčrpala vseh 3,98 milijarde evrov, ki jih je namenila za okrevanje gospodarstva v recesiji. Subvencionirani projekti naj bi ustvarili nova delovna mesta in pomagali malim podjetjem, zlasti v gradbenem in storitvenem sektorju, prebroditi krizo. Ta začetna finančna spodbuda EU bi lahko pritegnila 22 milijard EUR naložb iz zasebnega sektorja.

Po besedah novega komisarja za energetiko Güntherja Oettingerja bodo projekti razširili dobavo plina in izboljšali oskrbo z energijo v državah EU.

„Komisija še nikoli doslej ni odobrila tako visokega zneska za energetske projekte,“ je dejal komisar. Sredstva EU bodo tudi dobrodošel vir energetskih naložb v kriznih časih.

„Energetske in podnebne cilje EU lahko uresničimo samo z velikimi in tveganimi naložbami v infrastrukturo, ki se bodo obrestovale šele mnogo pozneje. V današnjih gospodarskih razmerah pa se na take naložbe rado pozabi.“

Prvi sklop subvencij je Komisija najavila decembra, ko je 1,5 milijarde evrov namenila devetim priobalnim vetrnim parkom in šestim projektom podzemnega shranjevanja ogljika, plina, ki pospešuje globalno segrevanje.

Evropska unija več kot 50 % energije uvozi iz držav zunaj Evropske unije. Med največjimi dobavnicami energije je Rusija. Prav zaradi ruskih sporov z Ukrajino in drugimi državami, po katerih poteka plinovod, je bila v zadnjih letih motena dobava plina.

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?

Uporabne povezave