Sti

Første EU-topmøde om romaer - 16/09/2008

Ministre og andre europæiske beslutningstagere har holdt det første EU-topmøde om romaernes situation.

Mødet blev holdt den 16. september i forlængelse af en EU-rapport DeutschEnglishfrançais , der viser, at romaer stadig er udsat for forskelsbehandling og social udstødelse – trods forsøg på at integrere dem i samfundet.

Flere romaledere og menneskerettighedsfortalere var blandt de godt 400 deltagere i topmødet English i Bruxelles. Målet var at:

  • øge kendskabet til romaernes behov
  • finde de bedste metoder til at forbedre deres situation
  • opnå tilsagn om handling.

 

Kommissionen slår til lyd for fælles initiativer fra EU og medlemslandene for at integrere romaerne i samfundet. De nationale regeringer bør gøre en ekstra indsats for at hjælpe romaer med at få adgang til skoler, boliger, job og sundhedspleje.

Der bor i EU mellem 10 og 12 millioner romaer, fællesbetegnelsen for forskellige samfundsgrupper, bl.a. sinti. Historisk set er romaerne – tidligere kaldet sigøjnere – et af de mest forfulgte etniske mindretal i Europa, og den dag i dag udsættes de for racistiske overgreb. Mange bor i småsamfund, der er kendetegnet ved stor fattigdom, arbejdsløshed og analfabetisme. De udsættes for en institutionaliseret diskrimination, der har dybe rødder, især på bolig-, uddannelses- og socialområdet.

I perioden 2000-2006 afsatte EU 275 millioner euro til projekter, der var målrettet mod romaerne. Yderligere 1 milliard euro blev brugt på dårligt stillede befolkningsgrupper i almindelighed, bl.a. romaer. Kommissionen forsøger desuden at sikre, at EU's lovgivning om ikke-forskelsbehandling bliver håndhævet, og at EU-landene samordner deres indsats over for romaer.

Topmødet var det mest højtstående møde om romaer, som EU hidtil har afholdt. Blandt talerne var kommissionsformand José Manuel Barroso og Frankrigs udenrigsminister, Bernard Kouchner. Resultaterne vil hjælpe Kommissionen med at fastlægge den videre strategi i 2009.

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links