Sökväg

Fyra äldre sitter runt ett bord och spelar kort © EU

Enligt en ny rapport kommer nästan var tredje EU-invånare att vara 65 år eller äldre 2060, jämfört med var sjätte år 2010.

Åldersstrukturen i EU kan komma att förändras dramatiskt de närmaste årtiondena. Det visar EU:s senaste rapport English om åldrande som publiceras i dag.

Den totala befolkningen kommer bara att öka något (från 502 miljoner 2010 till 517 miljoner 2060), men den kommer att vara mycket äldre – 30 procent av EU-invånarna beräknas vara 65 år eller äldre. Det är förstås positivt att människor lever längre, men det sätter också ländernas ekonomi och välfärdssystem under hård press.

Den andra sidan av myntet är att det kommer att finnas färre människor i arbetsför ålder. Andelen personer mellan 15 och 64 år väntas minska från 67 till 56 procent. Det innebär att det bara kommer att finnas två personer i arbetsför ålder för varje pensionär, i stället för som nu fyra.

Befolkningsutvecklingen väntas få stora konsekvenser för EU-ländernas statsfinanser. Med dagens system kommer utgifterna för pensioner och vård att öka med 4,1 procentenheter mellan 2010 och 2060: från 25 till cirka 29 procent av BNP. Bara pensionsutgifterna beräknas öka från 11,3 procent till nästan 13 procent av BNP. Men det finns också stora skillnader mellan länderna, främst beroende på vilka pensionsreformer man har gjort.

I vilken takt och omfattning som utvecklingen sker beror på livslängden, barnafödandet och migrationen. Den förväntade livslängden vid födseln väntas öka från 76,7 år 2010 till 84,6 år 2060 för män, och från 82,5 till 89,1 år för kvinnor. Fertilitetstalen i EU beräknas öka måttligt från 1,59 barn per kvinna 2010 till 1,71 barn 2060. Den totala nettoinvandringen till EU väntas bli cirka 60 miljoner år 2060.

Sammanfattningsvis bekräftar rapporten att det krävs resoluta politiska åtgärder för att klara det åldrande samhällets utmaningar.

Läs mer om EU och den åldrande befolkningen

Europaåret för aktivt åldrande 2012

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar