Ścieżka nawigacji

Zawierający pięć punktów plan działania na rzecz stabilności gospodarczej i wzrostu w Europie - 20/10/2011

Kobieta rysująca na wykresie wzrastającą linię © iStockphoto

Plan działania Komisji będzie punktem wyjścia dla rozmów europejskich przywódców podczas szczytu poświęconego sytuacji gospodarczej (23 października)

Plan UE zakłada podjęcie zdecydowanych działań w pięciu następujących obszarach: sytuacja w Grecji, stabilizacja euro, banki, zarządzanie gospodarką i działania stymulujące wzrost.

Przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso podkreślił potrzebę osiągnięcia na zbliżającym się szczycie europejskim (23 października) porozumienia w sprawie tych pięciu punktów. Powiedział również, że „tylko przyjmując ten plan, będziemy mogli przekonać obywateli Europy, naszych partnerów na całym świecie i rynki, że jesteśmy w stanie sprostać wyzwaniom, jakie stoją przed nami wszystkimi”.

Plan obejmuje pięć punktów:

Grecja

Przywódcy krajów UE muszą rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące stabilności greckiej gospodarki.

Działania koordynacyjne podjęte przez Komisję pozwoliły już zapewnić Grecji wsparcie w łącznej wysokości 110 mld euro w postaci dwustronnych pożyczek, których udzieliły jej inne kraje UE oraz Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Pożyczki te wypłacane są w ratach – szybkie udostępnienie szóstej raty pozwoli zlikwidować wszelkie obawy dotyczące kondycji greckiej gospodarki.

Ostatnia rata pożyczek przewidziana została na czerwiec 2013 r. Komisja wzywa kraje UE do osiągnięcia porozumienia w sprawie drugiego planu, który przewidywałby zaangażowanie w te działania nie tylko sektora publicznego, ale i przedsiębiorstw.

Powstrzymanie kryzysu

Dzięki decyzjom podjętym w marcu i w czerwcu łączna wartość pożyczek, jakich może udzielać UE, wzrośnie do 440 mld euro. Decyzje te zakładają również zwiększenie elastyczności Europejskiego Instrumentu Stabilności Finansowej English , za pośrednictwem którego UE może wspierać finansowo członków strefy euro znajdujących się w trudnej sytuacji. Komisja wzywa do możliwie najszybszego wykonania tych decyzji.

Banki

Poprawienie sytuacji, w jakiej znajdują się europejskie banki, wymaga skoordynowanego podejścia. UE wprowadziła już pewne zmiany do systemu nadzoru sektora bankowego. Na mocy nowych przepisów banki muszą zwiększyć swoją bazę kapitałową i zobowiązane są do prowadzenia polityki wynagrodzeń, która nie zachęca do podejmowania nadmiernego ryzyka. Ograniczone zostaną również wiążące się z wysokim ryzykiem praktyki resekurytyzacji i podniesiony zostanie poziom ochrony zdeponowanych w bankach oszczędności osób prywatnych.

Plan działania zakłada wzmocnienie systemu bankowego poprzez rekapitalizację. W jej ramach banki powinny przede wszystkim oprzeć się na prywatnych źródłach kapitału, w razie konieczności korzystając ze wsparcia finansowego rządów krajów UE.

Działania na rzecz wzrostu

Osiągnięto już porozumienie w sprawie licznych strategii, które mają pobudzić wzrost gospodarczy, nie wszystkie zostały jednak wdrożone. Państwa członkowskie powinny np. zlikwidować przeszkody utrudniające handel usługami. Korzystny wpływ na europejską gospodarkę będą miały również m.in.: pełne wdrożenie umowy o wolnym handlu z Koreą, przyspieszenie decyzji w sprawie patentu europejskiego, uproszczenie księgowości w małych przedsiębiorstwach i wprowadzenie rozwiązań umożliwiających oszczędzanie energii.

Zarządzanie gospodarką

Plan działania zakłada również połączenie inicjatyw takich jak europejski mechanizm stabilności English (en) i pakt stabilności i wzrostu w jeden system zarządzania gospodarką. Dzięki temu Komisja i Rada mogłyby interweniować, gdy to koniecznie, już na etapie prac nad budżetami poszczególnych krajów, a także lepiej monitorować ich wykonanie.

W swoim planie działań, mającym poprawić stan europejskiej gospodarki, UE nie zapomina o swoich obywatelach. Cele Unii obejmują: wydźwignięcie z ubóstwa co najmniej 20 mln osób, podniesienie stopy zatrudnienia i poprawienie poziomu edukacji.

Wyniki dyskusji na wymienione tematy zostaną omówione podczas kolejnego posiedzenia grupy G20 w dniach 3 i 4 listopada.

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki