Kruimelpad

Vijfpuntenplan voor stabiliteit en groei in Europa - 20/10/2011

Vrouw die een grafiek van de groei tekent © iStockphoto

Het plan van de Commissie dicteert de agenda voor de vergadering van Europese staatshoofden en regeringsleiders van 23 oktober over de economische situatie.

Volgens dit plan zijn er doortastende maatregelen nodig om Griekenland te redden, de euro te stabiliseren, de banksector weer gezond te maken, de groei te stimuleren en de economie in goede banen te leiden.

De voorzitter van de Europese Commissie, José Manuel Barroso drong hierop aan met de volgende woorden: "Alleen zo kunnen we onze burgers, onze partners over de hele wereld en de markten ervan overtuigen dat we de economische problemen de baas kunnen."

Wat houdt het plan in?

Griekenland

De EU-leiders moeten een einde maken aan alle twijfel over de levensvatbaarheid van de Griekse economie.

De Commissie heeft al gezorgd voor 110 miljard aan bilaterale leningen van andere EU-landen en het IMF. Ze worden in tranches uitbetaald. De zesde tranche wordt binnenkort uitgekeerd en moet de ongerustheid over de Griekse economie wegnemen.

De laatste lening staat voor juni 2013 in de planning. Daarom doet de Commissie nu een beroep op de EU-landen om het eens te worden over een tweede plan, waarbij zowel de openbare als de particuliere sector worden betrokken.

Bezwering van de crisis

In maart en juli is de capaciteit van de EU om bij te springen verhoogd. Bovendien werden de mogelijkheden van de Europese faciliteit voor financiële stabiliteit English verruimd. Dit moet de EU meer armslag geven om noodlijdende landen in de eurozone financieel te hulp te komen. De Commissie dringt erop aan dat deze beslissingen zo snel mogelijk worden uitgevoerd.

Banken

Alleen een gecoördineerde aanpak kan de Europese banken versterken. De EU heeft het toezicht op de banken al verscherpt. Nieuwe regels verhogen het minimale eigen vermogen, pakken riskante hersecurisatiepraktijken aan, verhinderen dat bonusregelingen tot onverantwoord gedrag leiden, en verhogen de garantie voor gewone banktegoeden.

Volgens het plan moet de banksector door herkapitalisatie worden versterkt. Daarvoor moeten de banken eerst particuliere kapitaalbronnen gebruiken en pas in tweede instantie een beroep doen op steun van de nationale regeringen.

Groeistrategie

Er zijn afspraken gemaakt over hoe de groei kan worden bevorderd, maar die zijn nog niet allemaal nagekomen. Zo moeten de EU-landen de handelsbelemmeringen in de dienstensector nog uit de weg ruimen. Door de vrijhandelsovereenkomst met Korea volledig na te komen, zal de groei een impuls krijgen. Eenzelfde effect mag worden verwacht van een versnelde uitvoering van de besluiten over onder andere het Europees octrooi, de vereenvoudigde jaarrekening voor kleinere bedrijven en energiebesparing.

Sturing van de economie

Het plan voorziet in een versmelting van initiatieven zoals het Europees stabiliteitsmechanisme en het stabiliteits- en groeipact English (en) tot een geïntegreerd governancesysteem. Dit geeft de Commissie en de Raad de mogelijkheid om een rol te spelen bij de opstelling van de nationale begrotingen en toezicht te houden op de uitvoering ervan.

De gewone man is in dit groei- en stabiliteitsverhaal niet vergeten. De EU heeft zich voorgenomen minsten 20 miljoen mensen uit de armoede te halen door nieuwe banen te scheppen en schooluitval te bestrijden.

De resultaten van het overleg over deze plannen zal worden meegenomen naar de volgende G20-bijeenkomst van 3 en 4 november.

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links