Sökväg

Reform av bolagsstyrningen - samråd - 27/04/2011

Mötesrum med bord, stolar och en LCD-skärm med ett cirkeldiagram © Baris Simsek/iStock

EU vill veta hur man kan förbättra styrningen av börsnoterade företag och ge aktieägarna bättre skydd.

Finanskrisen har avslöjat brister i de regler och uppförandekoder som styr förvaltningen av EU-baserade företag.

Reglerna och koderna innehåller normer för en god och ansvarsfull styrning av börsnoterade EU-företag. Normerna ska se till att företagets styrning tjänar aktieägarnas långfristiga intressen.

Som ett led i en större reform av EU:s bolagsrätt undersöker kommissionen hur man kan skärpa reglerna och minska självregleringen. Tanken är att företagsledare och styrelser ska ta större ansvar för sina beslut.

Kommissionen har samlat sina idéer i ett diskussionsunderlag English för ett offentligt samråd om eventuella reformer. Bland annat föreslås en bättre övervakning av styrelser, större medverkan från aktieägarnas sida och bättre verkställande av gällande normer.

Styrelsen

I samrådet undrar kommissionen bland annat om företagen ska tvingas ha mer diversifierade och representativa styrelser - med fler kvinnor och medlemmar som har olika yrkesbakgrund, kunskaper och nationaliteter.

Kommissionen undrar också hur styrelserna fungerar och hur mycket tid som styrelsemedlemmarna lägger på att bevaka aktieägarnas intressen. Riskhantering och ersättning till direktörer tas också upp.

Medverkan från aktieägarna

Kommissionen vill stärka aktieägarnas delaktighet i frågor om bolagsstyrning. I samrådet undrar kommissionen därför hur man kan få företagsledningen att sträva efter hållbar avkastning och resultat på längre sikt i stället för kortfristig aktieutdelning.

Tanken är också att minoritetsaktieägare ska skyddas bättre. I samrådet vill kommissionen veta om företagen ska kunna identifiera sina aktieägare.

Övervakning och verkställande

Börsnoterade europeiska företag som inte följer de nationella rekommendationerna för bolagsstyrning måste i sina årsberättelser förklara varför. Alltför ofta bryr sig företagen inte om detta.

Kommissionen föreslår därför skärpt tillsyn och strängare och mer detaljerade regler.

Nästa steg

När samrådet har avslutats den 22 juli kommer kommissionen att avgöra om de relevanta EU-bestämmelserna behöver ändras.

Dina synpunkter på en bättre bolagsstyrning English
Läs mer om bolagsrätt och bolagsstyrning DeutschEnglishfrançais

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar