Навигационна пътека

Преосмисляне на селското стопанство - 19/11/2008

Нови правила на ЕС ще позволят на фермерите да реагират по-адекватно на търсенето на пазара.

За първи път от години насам министрите на земеделието на ЕС търсят начини за увеличаване, а не за ограничаване на производството на храна.

Това е голяма промяна в сравнение с дните на „реките от вино“ и „планините от масло“, когато хроничното свръхпроизводство води до понижаване на цените и прави селските стопани зависими от помощите на Съюза.

Днес цените на храните летят нагоре, а фермерите по света едва успяват да отговорят на растящото търсене. Правилата на ЕС трябва да помогнат на европейските производители да реагират чрез увеличаване на износа.

На срещата си тази седмица министрите на селското стопанство ще разгледат предложения за промени DeutschEnglishfrançais като намаляване на земеделските помощи, отменяне на правилата за оставяне на земи под угар и постепенно премахване на квотите за мляко. Подобно на предишни реформи мерките целят да позволят на фермерите да реагират по-бързо на търсенето на пазара и да се справят по-добре с проблемите, свързани с изменението на климата, управлението на водите, биоразнообразието и бума на биогоривата.

През последните двадесет години Общата селскостопанска политика DeutschEnglishfrançais на ЕС (ОСП) претърпя значителни промени. Реформата през 2003 г. премахна свързаните с производството помощи, които насърчаваха фермерите да произвеждат повече от това, което могат да продадат. Новата схема ще продължава да подпомага доходите на стопаните, но ще им позволи по-свободно да отглеждат това, което се търси на пазара. В замяна на това те трябва да се придържат към стандарти за околна среда, хуманно отношение към животните и качество на храните.

Комисията иска да пренасочи спестените средства към развитието на селските райони. Това ще бъде добре дошло в 12-те нови членки на ЕС, които се опитват възможно най-бързо да модернизират своите селскостопански сектори.

ОСП е създадена, за да осигурява приемлив жизнен стандарт на фермерите, както и за да гарантира наличието на достатъчно храна на добри цени и да опазва наследството на селските райони на Европа. Политиката струва около 55 млрд. евро на година – 40 % от бюджета на ЕС. В селското стопанство работи 5 % от трудоспособното население в ЕС.

Тази година цените на храните DeutschEnglishfrançais по света внезапно и рязко се покачиха, което доведе до протести в много страни. Като се има предвид все по-голямото търсене в държави като Китай и Индия, малко вероятно е цените скоро да се понижат.

Контролен преглед на ОСП – Често задавани въпроси English

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки