Η Επιτροπή και οι προτεραιότητές της

Ειδήσεις

President Juncker during the press conference

News29/06/2015

President Juncker wants the Greek people to know the truth

President Juncker explained the proposed package for Greece, rejected by the government, highlighting that it was demanding and comprehensive but fair. He made clear that people should know the truth and that voting "yes" in the forthcoming referendum would be a "yes" to Europe.

From left to right: President Juncker, Prime Minister Li and President Tusk

News29/06/2015

EU-China Summit marks a 40-year partnership

The 17th bilateral summit between the European Union and the People's Republic of China takes place today in Brussels and marks the 40th anniversary of EU-China diplomatic relations.

European flags

News28/06/2015

Information from the European Commission on the latest draft proposals in the context of negotiations with Greece

In the interest of transparency and for the information of the Greek people, the European Commission is publishing the latest proposals agreed among the three institutions (EC, ECB and IMF), which take into account the proposals of the Greek authorities of 8, 14, 22 and 25 June as well as the talks at political and technical level throughout the week.

Δίκαιο και πολιτικές

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δραστηριοποιείται σε πολλούς τομείς πολιτικής και αποτελεί το σημείο αφετηρίας της νομοθετικής διαδικασίας της ΕΕ.

Ζωή, εργασία και ταξίδια στην ΕΕ

Τα δικαιώματά σας στην ΕΕ: επίλυση προβλημάτων και καταγγελίες