Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι το εκτελεστικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προωθεί το γενικό της συμφέρον.

Επικοινωνία

Επικαιρότητα

European Council discusses migration and external relationsNews21/10/2016

European Council discusses migration and external relations

On the first day of its Summit, the European Council welcomed progress across the comprehensive migration strategy that the Commission has put in place, and called for urgent implementation of the work that remains.

A robust trade policy for jobs and growthWeekly meeting19/10/2016

A robust trade policy for jobs and growth

The Commission urged Member States to support proposals to strengthen European defences against unfair trade. The College also discussed the latest developments regarding the EU-Canada trade agreement (CETA) and appointed the members of the European Fiscal Board.

Investing in a pipeline that unites: the BalticconnectorNews21/10/2016

Investing in a pipeline that unites: the Balticconnector

A first gas interconnector between Finland and Estonia will end the long lasting gas isolation of Finland and help, boosting security of supply and bringing an economic lift to the region.

Όλη η επικαιρότητα

Επιλεγμένα