Η Επιτροπή Γιούνκερ

Κυριότερες ειδήσεις01/11/2014

Η Επιτροπή Γιούνκερ

Μια ισχυρή και έμπειρη ομάδα για την προώθηση της αλλαγής

Η Επιτροπή και οι προτεραιότητές της

Ειδήσεις

College meeting in Strasbourg © EU

News25/11/2014

Opening the windows: Commission commits to enhanced transparency

During its fourth College meeting on Tuesday 25 November, the Juncker Commission decided to reinforce transparency within the Commission and in the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) negotiations with the United States.

A project in Manchester supported with EU funds © EU

Press release21/11/2014

New EU regional investments about to flow

Corina Crețu, Commissioner for Regional Policy, announced new EU investments in Wales and for cross-border cooperation between Germany and the Netherlands. This follows the adoption of the last of the Partnership Agreement under the EU's cohesion policy earlier this week.

A truck in Tilburg © EU

Press release20/11/2014

Objections raised to suspected participants in trucks cartel

The European Commission has informed a number of heavy and medium duty truck producers that it suspects them of having participated in a cartel in breach of EU antitrust rules.

Δίκαιο και πολιτικές

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δραστηριοποιείται σε πολλούς τομείς πολιτικής και αποτελεί το σημείο αφετηρίας της νομοθετικής διαδικασίας της ΕΕ.

Χρηματοδότηση και δημόσιες συμβάσεις

Παρέχεται ευρύ φάσμα δυνατοτήτων χρηματοδότησης προγραμμάτων και έργων.

Ζωή, εργασία και ταξίδια στην ΕΕ