Цифров единен пазар

На фокус06/05/2015

Комисията и нейните приоритети

Новини

A fully functional Digital Single Market could contribute €415 billion

Weekly meeting06/05/2015

A Strategy for the Digital Single Market

The internet is changing our world: and a fully functional Digital Single Market could contribute €415 billion. The Commission's digital single market strategy includes 16 initiatives, from copyright to parcel delivery to digital skills.

Commissioner Moscovici presenting the Spring Economic Forecast

News05/05/2015

2015 Spring Economic forecast: Tailwinds support the recovery

Economic tailwinds from low oil prices to steady global growth strengthen Europe's economic recovery according to the Spring Economic Forecast.

Nepal earthquake : EU increases its financial support

Press release04/05/2015

Nepal earthquake : EU increases its financial support

The European Commission has approved financial support worth €16.6 million and additional humanitarian aid of €3 million to assist Nepal after the devastating earthquake.

Закони и политики

Европейската комисия работи в много области на политиката и е инициатор на законодателния процес в ЕС

Живот, работа и пътуване в ЕС

Вашите права в ЕС: решаване на проблеми и жалби