Cale de navigare

Aviz juridic

Informaţiile de pe acest site fac obiectul unei denegări de responsabilitate, al unui aviz privind drepturile de autor şi al normelor privind protecţia datelor cu caracter personal.

Denegare de responsabilitate

Comisia Europeană întreţine acest site pentru a facilita accesul publicului la informaţii legate de activităţile sale şi de politicile Uniunii Europene în general. Scopul nostru este să prezentăm la timp informaţii actualizate. În cazul în care ni se aduc la cunoştinţă unele erori, vom încerca să le corectăm.Cu toate acestea, Comisia nu îşi asumă nici un fel de răspundere cu privire la informaţiile prezentate pe acest site.

Aceste informaţii:

 • au doar un caracter general şi nu sunt destinate să abordeze circumstanţe specifice ale nici unei persoane sau entităţi;
 • nu sunt obligatoriu exhaustive, exacte sau actualizate;
 • uneori sunt legate de site-uri externe asupra cărora serviciile Comisiei nu exercită nici un control şi pentru care Comisia nu îşi asumă nici o responsabilitate;
 • nu constituie o consiliere profesională sau juridică (dacă aveţi nevoie de consiliere într-un anumit domeniu, consultaţi întotdeauna o persoană cu calificări corespunzătoare).

Vă rugăm să luaţi la cunoştinţă că nu se poate garanta faptul că un document disponibil on-line reproduce exact un text adoptat în mod oficial. Doar Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (versiunea tipărită sau, începând de la 1 iulie 2013, versiunea electronică disponibilă pe site-ul EUR-Lex) este autentic şi produce efecte juridice.

Scopul nostru este reducerea la minim a consecinţelor negative cauzate de erori tehnice. Cu toate acestea, este posibil ca unele date sau informaţii de pe site-ul nostru să fi fost create sau structurate în fişiere sau formate care pot prezenta erori; prin urmare, nu putem garanta că serviciile noastre nu sunt întrerupte sau afectate de asemenea probleme. Comisia nu îşi asumă nici o răspundere cu privire la astfel de probleme întâlnite ca urmare a utilizării acestui site sau a oricărui link către site-uri externe.

Această denegare de responsabilitate nu este destinată să limiteze răspunderea Comisiei în contravenţie cu orice condiţii prevăzute de legislaţia internă aplicabilă şi nu exclude răspunderea sa în cazuri care nu pot fi excluse, în conformitate cu legislaţia respectivă.

Aviz privind drepturile de autor

© Uniunea Europeană, 1995-2016 

Reutilizarea documentelor Comisiei este autorizată cu condiţia menţionării sursei. Politica de reutilizare a documentelor Comisiei Europene este pusă în aplicare prin Decizia din 12 decembrie 2011 [750KB] .

Principiul general al reutilizării poate face obiectul condiţiilor prevăzute de avize individuale privind drepturile de autor. Prin urmare, le recomandăm utilizatorilor să consulte avizele privind drepturile de autor de pe paginile site-ului Europa şi pe cele incluse în documente individuale. Documentele care intră sub incidenţa drepturilor de proprietate intelectuală ale terţilor nu pot fi reutilizate.

Protecţia datelor cu caracter personal

Uniunea Europeană se angajează să respecte viaţa privată a utilizatorilor
Politica de "protecţie a persoanelor fizice în ceea ce priveşte procesarea datelor cu caracter personal de către instituţiile comunitare" se bazează pe Regulamentul (CE) nr. 45/2001 PDF [242 KB] danskDeutschελληνικάEnglishespañolfrançaisitalianoNederlandsportuguêssuomisvenska al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2000.
Această politică generală acoperă totalitatea site-urilor instituţionale ale Uniunii Europene din cadrul domeniului eu.
Deşi puteţi naviga pe majoritatea acestor site-uri fără a furniza vreo informaţie personală, în unele cazuri aceste informaţii vă sunt cerute pentru furnizarea serviciilor on-line solicitate.
Site-urile care solicită astfel de informaţii le procesează în conformitate cu politica definită de regulamentul menţionat mai sus şi furnizează informaţii despre modul în care sunt utilizate datele dvs în declaraţiile privind politica în materie de respectare a vieţii private.

În acest sens:

 • Pentru fiecare serviciu on-line specific, un controlor stabileşte scopul şi mijloacele de procesare a datelor cu caracter personal şi asigură respectarea, de către serviciul respectiv, a politicii privind viaţa privată.
 • În cadrul fiecărei instituţii, un responsabil pentru protecţia datelor asigură aplicarea dispoziţiilor regulamentului şi oferă consiliere controlorilor cu privire la îndeplinirea obligaţiilor ce trebuie respectate (vezi articolul 24 din regulament);
 • Pentru toate instituţiile, Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor va acţiona în calitate de autoritate de control independentă (vezi articolele 41-45 din regulament).

Totalitatea site-urilor instituţionale ale Uniuni Europene din cadrul domeniului eu furnizează link-uri către site-uri terţe. Din moment ce nu le putem controla, vă sugerăm să verificaţi politica acestora în materie de respectare a vieţii private.

Ce este un serviciu on-line?
Un serviciu on-line pe site-ul EUROPA este un serviciu sau o resursă pusă la dispoziţie pe Internet pentru a ameliora comunicarea între cetăţeni şi societăţi comerciale, pe de o parte, şi, pe de altă parte, între cetăţeni şi instituţiile europene.

EUROPA oferă sau va oferi trei tipuri de servicii on-line:

 1. Servicii de informare care furnizează cetăţenilor, mass-mediei, societăţilor comerciale, administraţiilor şi altor factori decizionali acces uşor şi eficient la informaţii, ameliorând astfel gradul de transparenţă şi înţelegere al politicilor şi activităţilor UE;
 2. Servicii de comunicare interactive care permit un contact mai bun cu cetăţenii, societăţile comerciale, societatea civilă şi părţile implicate din sectorul public, facilitând astfel procesul de consultare în materie de politici şi mecanismele de feedback, în vederea participării la elaborarea politicilor, la activităţile şi serviciile UE;
 3. Servicii de tranzacţii care permit accesul la toate tipurile principale de tranzacţii cu UE, de exemplu achiziţii, operaţiuni financiare, recrutare, înscriere la evenimente, obţinere sau cumpărare de documente etc.

Informaţii conţinute de o declaraţie specifică privind respectarea vieţii personale.
O declaraţie specifică privind respectarea vieţii private va conţine următoarele informaţii privind utilizarea datelor dvs. cu caracter personal:

 • Tipul informaţiilor colectate, scopul şi mijloacele tehnice folosite. UE colectează informaţii cu caracter personal exclusiv în măsura necesară îndeplinirii unui scop precis. Informaţiile nu vor fi reutilizate în scopuri necorespunzătoare;
 • Cui se divulgă informaţiile. UE va divulga informaţii terţilor doar în cazul în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea scopului (scopurilor) identificat(e) mai sus şi doar (categoriilor de) destinatarilor menţionaţi. UE nu va divulga datele dvs. cu caracter personal pentru a fi utilizate în marketingul direct;
 • Modul în care puteţi avea acces la propriile informaţii în care le puteţi verifica exactitatea şi, dacă este necesar, în care le puteţi corecta. În calitate de subiect al prelucrării datelor, aveţi de asemenea dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. cu caracter personal, cu excepţia cazurilor în care informaţiile sunt colectate pentru a respecta o obligaţie legală, atunci când acest lucru este necesar pentru executarea unui contract la care sunteţi parte sau atunci când informaţiile vor fi folosite într-un scop pentru care v-aţi dat acordul irevocabil;
 • Perioada în care sunt păstrate datele. UE păstrează datele doar pentru perioada de timp necesară îndeplinirii scopului pentru care acestea au fost colectate sau pentru o prelucrare ulterioară;
 • Măsurile de securitate luate pentru protejarea informaţiilor împotriva unei eventuale utilizări neadecvate sau unui acces neutorizat;
 • Persoana de contact, în cazul în care aveţi întrebări sau reclamaţii.

Europa Analytics

Serviciul administrativ Europa Analytics măsoară eficiența și eficacitatea site-urilor Comisiei Europene de pe portalul EUROPA.

Mai multe despre serviciul Europa Analytics

Tratamentul rezervat e-mail-urilor dumneavoastră

Multe pagini web de pe site-ul Europa sunt prevăzute cu un buton de "Contact" care activează software-ul pentru e-mail şi vă invită să trimiteţi comentariile dvs. către o căsuţă poştală electronică funcţională specifică.

Atunci când trimiteţi un astfel de mesaj, datele dvs. personale sunt colectate numai în măsura necesară pentru furnizarea unui răspuns. Dacă echipa care administrează căsuţa poştală nu poate răspunde la întrebarea dvs., atunci e-mail-ul trimis de dvs. este direcţionat către un alt serviciu. Veţi fi înştiinţat, prin e-mail, cu privire la serviciul către care a fost direcţionată întrebarea dvs.

Dacă aveţi întrebări privind prelucrarea e-mail-ului şi datelor dvs. personale legate de acesta, nu ezitaţi să le includeţi în mesajul dvs.

Contrast puternic Setează pagina la dimensiunea normală a literei Măreşte dimensiunea literei cu 200% Trimite pagina unui prieten Tipăreşte pagina

 

Ajutaţi-ne să îmbunătăţim portalul

Aţi găsit informaţiile pe care le căutaţi?

Da Nu

Ce informaţii aţi căutat?

Sugestiile dumneavoastră: